Līdzko ieej pa vārtiem, esi piekritis visam zemāk minētajam:
1. Katrs pats izvērtē savu veselības stāvokli un uzņemas atbildību par savu drošību un veselību.
2. Slidošana un hokeja spēlēšana notiek uz ledus laukuma, tāpēc parūpējieties par atbilstošu apģērbu un aizsardzību pret apsaldējumiem, ievērojiet visus drošības noteikumus, kas saistīti ar atrašanos ziemā uz ledus.
ATBILD KATRS PATS PAR SEVI! VECĀKI ATBILD PAR BĒRNIEM!
3. IEŽOGOTAJĀ TERITORIJĀ NESMĒĶĒT, NELIETOT ALKOHOLISKOS DZĒRIENUS VAI CITAS APREIBINOŠAS VIELAS, NEIZMĒTĀT ATKRITUMUS(TIEM PAREDZĒTS KONTEINERS!), NELIETOT RUPJUS VĀRDUS!
4. AUTOMAŠĪNAS LŪDZAM NOVIETOT LAUKUMĀ PIE BAZNĪCAS!
5. Slidošana un hokeja spēlēšana notiek uz viena laukuma – esam saprotoši un dodam iespēju gan hokejistiem trenēties, gan pārējiem vienkārši slidot.
Prioritāte pa stundām:
MASU SLIDOŠANA – 9:00-10:00; 11:00 – 12:00; 13:00-14:00; 15:00-16:00; 17:00 – 18:00; 19:00 – 20:00; 21:00 – 22:00
HOKEJS – 10:00 – 11:00; 12:00-13:00; 14:00-15:00; 16:00 – 17:00; 18:00-19:00; 20:00 – 21:00; 22:00 – 23:00
PALDIES PAR SAPRATNI!
„HK IECAVA”