sporta_komplekss_Cesnieku_lici

Biedrība „Iecavas hokeja klubs”, kura jau trīs gadu garumā rūpīgi kopj hokeja spēles attīstību Iecavas novadā un piesaista sportiskām, veselību veicinošām aktivitātēm arvien vairāk novada iedzīvotājus, ir nolēmusi spert nākamo soli – Iecavā uzbūvēt mākslīgā ledus halli!
Iecere par halles būvniecību biedrības ilgtermiņa mērķos tika izvirzīta jau drīz pēc tās dibināšanas un ir mērķtiecīgi strādāts pie tās attīstības – vajadzību izpētes, projekta skicēm, sponsoru piesaistes un, galvenais, domājot par novada attīstību iedzīvotāju veselības veicināšanas jomā. Hallē 8 mēnešus gadā būtu iespējams slidot – gan trennēties, spēlēt hokeju un rīkot turnīrus, gan jebkuram interesentam attīstīt savas slidošanas prasmes. Vasaras mēnešos šeit būtu vieta dažādām citām sportiskām un kultūras aktivitātēm. Tiktu sakopta vide un būtu iespēja novadā rīkot dažādas tradicionālas vai netradicionālas sacencības, piesaistot ne vien mūsu pašu novada dažāda vecuma iedzīvotājus, bet arī plašāk.
Par halles būvniecībai nepieciešamo līdzekļu piesaisti biedrība ir vienojusies ar uzņēmējiem, ir gatava piesaistīt citus sponsorus. Uz doto brīdi ir sagatavotai projekta skice, piemeklēta tai iespējamā atrašanās vieta un iesniegts lūgums pašvaldībai atbalstīt šo ieceri, piešķirot nomā zemes gabalu īpašumā «Spirtnieku lauks» kadastra numurs 4064 010 3414, līdz 2 ha platībā. Pašvaldība ir izsludinājusi publisko apspriešanu un vēlas izzināt iedzīvotāju viedokli šīs idejas atbalstam.
Iecavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.-2037.gadam mērķos minēts : „.. visveiksmīgākās ir tās valstis un pašvaldības, kur cilvēki prot savstarpēji sadarboties un atbalstīt viens otru. Uz šādu sadarbību balstīsies arī Iecavas novada identitāte un pievilcība. Pateicoties iecavnieku labajai gribai un uzņēmībai, šeit būs izkopta pievilcīga un ērta dzīves vide. Iecavas novadā būs patīkami dzīvot un šeit vienmēr gribēsies atgriezties.” Kā viens no ilgtermiņa mērķiem minēts arī – „daudzveidīgi un ģimenēm draudzīgi kultūras, rekreācijas un sporta pakalpojumi”. Biedrība „Iecavas hokeja klubs” savu darbību veido saskaņā ar šiem mērķiem un vēlas ikviena vecuma novadniekam piedāvāt iespēju dažādos savas sportiskās aktivitātes.
Ja esi idejas atbalstītājs, aicinam apstiprināt to ar savu parakstu līdz 2016.gada 26.februārim:
– Iecavas novada domē 2.stāvā
– Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkā
– Zorģu bibliotēkā
– Veikals „Aibe”, Grāfa laukums 2
– Salons „Kamilli”, Ed.Virzas 21 (fitnesa kluba “Jautrais apelsīns” otrajā stāvā)
– Ziedu salons veikalā „top!”
– Dienas centrs „Iecavnīca”
– Sazinoties ar biedrības pārstāvjiem – 22022053 vai 29383344