Vasaras hokeja individuālo prasmju stafete
Hokeja stafetes nolikums.
DALĪBNIEKI
Vasaras hokeja individuālo prasmju stafete var piedalīties jebkurš Iecavas iedzīvotājs, viņu ģimenes loceklis un uzaicinātie sportisti.
SPĒĻU LAUKUMS
Viena laukuma izmēri 10×20 metri.
Pasākuma VIETA UN LAIKS
Vasaras hokeja individuālo prasmju stafete notiks Iecavā, Rīgas iela 3c(blakus Luterāņu baznīcai). Transportu atstāt stāvlaukumā pie baznīcas.
Stafete notiks 19.08.2016. no plkt.19.00 līdz 21.00 un 20.08.2016 no plkt 10.00 līdz 13.00.
PAMATNOTEIKUMI
Katrs dalībnieks startē individuāli uz laiku un precizitāti.
Pēc svilpes signāla uzsākot stafeti tiek uzņemts laiks,bet fiksē laiku pēc pēdējā metiena izdarišanas brīža ripai sasniedzot vārtu līniju.
Obligātais ekipējums – nav.
Var ierasties ar savu hokeja nūju, bet ja tādas nav, HK „ Iecava” izsniegs to uz stafetes laiku!
Stafetē atļauts lietot tikai metienus!
Aizliegts atrasties stafetes vietā alkohola reibumā.
Aizliegts lietot mutes tabaku pasākuma norises vietā.
REĢISTRĒŠANĀS
Reģistrēšanās jāveic sūtot pieteikumus uz epastu –hkiecava@inbox.lv vai sacensību vietā 2016.gada 19.augustā no plkt 19.00 un 2016.gada 20.augustā no plkt 10.00.
IZSPĒLES KĀRTĪBA
Stafeti uzsak dalībnieku ierašanās kārtībā!
DALĪBAS MAKSA
Dalības maksas nav.
PĀRKĀPUMU SODĪŠANA
Organizatoriem ir tiesības par pārkāpumiem, kuri ir pretrunā ar šo Nolikumu vai arī traucē citiem sacensību dalībniekiem izmantot tiesības uz sportisku atpūtu diskvalificēt un liegt pieeju sacensību norises vietai.
INFORMĀCIJA
Sacensību oficiālā informācija atrodama Hokeja kluba “Iecava” mājas lapā www.hkiecava.lv un www.iecava.lv
Visā čempionāta laikā ievērot drošības noteikumus ar kuriem iepazīties uz vietas parakstoties par to reģistrēšanās lapā.

Stafete_2016