Afisa
Stafetes nolikums.

Katram stafetes dalībniekam pirms došanās uz šo čempionātu ir jāizlasa šis Nolikums.
DALĪBNIEKI
Jebkurš Latvijas vai citas valsts pilsonis, kurš pagājušajā sezonā nav spēlējis Latvijas Hokeja federācijas rīkotajos čempionātos.
SPĒĻU LAUKUMS
Viena laukuma izmēri 18×45 metri.
Pasākuma VIETA UN LAIKS
Vasaras hokeja individuālo prasmju stafete notiks Iecavā, Rīgas iela 3c(blakus Luterāņu baznīcai). Transportu atstāt stāvlaukumā pie baznīcas.
Čempionāta atklāšana notiks 25.07.2015.plkt.10.00, ierašanās un dalībnieku reģistrācija plkt. 09.30
PAMATNOTEIKUMI
Katrs dalībnieks startē individuāli uz laiku un precizitati.
Pēc svilpes signāla uzsākot stafeti tiek uzņemts laiks,bet fiksē laiku pēc pēdējā metiena izdarišanas brīža ripai sasniedzot vartu līniju.
Obligātais ekipējums – nav.
Var ierasties ar savu hokeja nūju,bet tādas nav, HK „ Iecava” izsniegs to uz stafetes laiku!
Stafetē atļauts lietot tikai metienus!
Aizliegts atrasties uz ledus alkohola reibumā.
Aizliegts lietot mutes tabaku pasākuma norises vietā.
REĢISTRĒŠANĀS
Reģistrēšanās jāveic: nosūtot pieteikumu uz hkiecava@inbox.lv līdz 25.07.2015 plkt 00.00 un uzvietas no 9.00-9.30
IZSPĒLES KĀRTĪBA
Stafeti uzsak dalībnieku ierašanās kārtībā!
DALĪBAS MAKSA
Dalības maksas nav.
PĀRKĀPUMU SODĪŠANA
Turnīra organizatoriem ir tiesības par pārkāpumiem, kuri ir pretrunā ar šo Nolikumu vai arī traucē citiem sacensību dalībniekiem izmantot tiesības uz sportisku atpūtu diskvalificēt un liegt pieeju sacensību norises vietai.
INFORMĀCIJA
Sacensību oficiālā informācija atrodama Hokeja kluba “Iecava”mājas lapā www.hkiecava.lv un www.iecava.lv
Visā čempionāta laikā ievērot drošības noteikumus ar kuriem iepazīties uz vietas parakstoties par to reģistrēšanās lapā.
APBALVOŠANA
Pirmās trīs vietas tiks apbalvotas ar medaļām un kausiem

Jautājumu gadījumā zvanīt: 22022053 Dainis

vasarashokejs