Biedrība „Iecavas hokeja klubs” dibināta 2013.gada 6. februārī – pirmā gada svecīte tortē lai spīd spoži!

Viena gada laikā biedrības vadība un biedri, kā arī daudz atbalstītāju ir realizējuši ieceres, kuras sākumā reizēm šķitušas iespējamas tikai sapņos. Ar mērķtiecību, ar ticību saviem spēkiem un ar vēlēšanos popularizēt aktīvo dzīvesveidu, ir izdarīts daudz.

   Vislielākā biedrības vērtība ir cilvēki! Tika apzināti visi tie, kuri savulaik bija izteikuši vēlmi aktīvi darboties biedrībā un spēlēt hokeju Iecavas hokeja komandās.  Šobrīd mūsējie: Aigars Grīnbergs, Andris Štībelis, Armīns Kims, Dainis Kravals, Didzis Čonka, Gunārs Naļivaika, Jānis Upelnieks, Aigars Rudzītis, Armands Andersons, Andis Krots, Rihards Šķeltiņš, Uģis Uļanskis, Toms Vājeika, Gvido Kalnmalis, Pēteris Nagnibeda, Nauris Rampāns, Kristaps Rudzītis, Normunds Vāvers, Raivo Gruzda, Mareks Stapkēvičs, Jānis Osis, Jānis Pētersons, Vladislavs Barčevskis, Jānis Kalnmalis, Raitis Rudzājs, Ēriks Trimakaitis, Jānis Staļūns, Zigmārs Smeteris, Kaspars Sīlis, Aigars Samohvalovs, Jānis Dzenis, Ingus Panteļejevs, Uldis Mežsargs, Andis Bērziņš, Jānis Klabis, Jurijs Arcimovics, Andis Āboliņš, Česlavs Kadiševskis,Sandis Riekstiņš, Ginters Plukass, Edgars Kļava, Alvis Līrums, Oļegs Junolainens, Aivis Marhelis.

Ir izveidotas divas hokeja komandas – amatieru un veterānu. Abas komandas aktīvi piedalās Zemgales amatieru hokeja līgas(ZAHL) turnīros Amatieru un Veterānu līgā. Pēc 2013./2014. sezonas pirmā apļa iecavnieki ir guvuši vērā ņemamus panākumus – amatieri ir Pirmās līgas galvalī, bet veterāni kopvērtējumā izcīnījuši 4.vietu.
Ar pašvaldības līdzfinansējumu LVL 1360,00 apmērā komandām ir pasūtītas un iegādātas hokeja formas un samaksāta dalības maksa.

Lai popularizētu veselīgu dzīvesveidu plašāk, biedrība 2013.gada septembrī ar pašvaldību noslēdza līgumu uz 10 gadiem  par  laukuma apsaimniekošanu Rīgas ielā 3C, Iecavā. Ir izveidots hokeja laukums un slidotava, kurš pieejams ikvienam slidot gribētājam.
Laukuma izveidošanā papildu projekta līdzekļiem LVL  818,90  tika izmantoti ievērojami piesaistītie biedrības un biedrības biedru personiskie līdzekļi – kopumā EUR 6240.00. Laukums tika izveidots tikai ar brīvprātīgo darbu.
Pirms Iecavas novada 1.atklātā čempionāta hokejā 19.01.2014. tika sarīkots laukuma atklāšanas zibensturnīrs, kurā piedalījās 5 komandas no Iecavas un kaimiņu novadiem.
Biedrība „Iecavas hokeja klubs” piedalījās Iecavas novada pašvaldības NVO līdzfinansēšanas konkursā un saņēma pašvaldības līdzfinansējumu „Iecavas hokeja čempionāta 2013” sarīkošanai LVL 818,9 apmērā. Projektu izdevās īstenot izcili. Piedalīšanos čempionātā 2014.gada 26. janvārī pieteica maksimālais komandu skaits- 12, tajā skaitā no Mežotnes, Skaistkalnes, Pārogres, Ogres, un,protams, Iecavas un  novada apdzīvotajām vietām.  Uzvarēja Iecavas novada komanda „Zorģi”, par turnīra vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Iecavas novada iedzīvotājs Dainis Upelnieks. Projekta tiešie ieguvēji ir čempionāta 12 komandu 72 spēlētāji un aptuveni 300 skatītāju.

Ledus laukumu un slidošanu ir iecienījuši ne tikai iedzīvotāji, bet par  tā esamību priecājas arī sporta skolotāji. Laukums tiek izmantots slidotprasmes un hokeja iemaņu apgūšanai sporta stundās( Iecavas internātskola), kā arī turnīru rīkošanai starp Iecavas novada skolām. Starpskolu jauniešu hokeja turnīrs notika 29. 01.2013. Tajā piedalījās 5 Iecavas vidusskolas, Iecavas internātpamatskolas un  Dzimtmisas pamatskolas komandas. Uzvarēja Dzimtmisas skolas komanda „Dzimtmisas Ērgļi”.  Nākošais turnīrs starp  Dzimtmisas skolas skolēnu komandām notiks  13.02.2014.

Izveidota biedrības mājas lapa wwww.hkiecava.lv, kurā operatīvi iek atspoguļotas biedrības aktivitātes un ievietotas fotogalerijas

Biedrība iesniedza pieteikumu Valsts ieņēmumu dienestā sabiedriskā labuma statusa organizācijas iegūšanai un 05.11.2013. VID  pieņēma lēmumu Nr. 8.5-11/L 28511 „Par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu biedrība „Iecavas hokeja klubs”. Biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma statuss par sporta atbalstīšanu.

Ir iesniegts finanšu pieteikums Iecavas novada domei un domes  2014.gada budžeta projektā  ir iekļauts pašvaldības atbalsts biedrībai LVL 5302,- apmērā biedrības aktivitāšu atbalstam.

 

Biedrība pateicas visiem tiem, kuri bija šo pirmo darbības gadu kopā ar mums gan domās, gan darbos!  

Uz sadarbību arī turpmāk!